Er komt een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof bij het ministerie van Landbouw en op het ministerie van Sociale Zaken komt een minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Op dat laatstgenoemde ministerie verdwijnt de staatssecretaris. Dat heeft Mark Rutte aangekondigd na zijn eerste overleg als formateur met de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Ook komt er een staatssecretaris voor Mijnbouw bij het ministerie van Economische Zaken. Die bewindspersoon gaat zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek in Groningen. Bij Binnenlandse Zaken wordt de portefeuille van de staatssecretaris die nu belast is met onder meer het bestuur in de Cariben uitgebreid met digitalisering. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt er ook een staatssecretaris bij, voor Cultuur en Media.

Eerder maakten de coalitiepartijen al bekend dat het nieuwe kabinet een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en een minister voor Klimaat en Energie krijgt.

Er komen in totaal twintig ministers en negen staatssecretarissen. Het kabinet wordt iets groter omdat de nieuwe coalitiepartijen zich ervan bewust zijn dat ze "ingewikkeld werk" te doen hebben. In het nu demissionaire kabinet-Rutte III raakten meerdere bewindspersonen overwerkt.

Er zijn volgens Rutte geen harde afspraken gemaakt over de verdeling tussen mannen en vrouwen. Het nieuwe kabinet zal een "goede mix" worden van "jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon", zei de beoogde premier. Toch zijn ook daar "geen harde afspraken over gemaakt".

Analyse: 'Coalitieakkoord is achterstallig onderhoud van vorig kabinet'
184
Analyse: 'Coalitieakkoord is achterstallig onderhoud van vorig kabinet'