Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) kunnen beginnen met de formatie van een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde hun aanstelling. Remkes hoopt dat er "zo spoedig mogelijk" een kabinet op het bordes staat.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over het eindverslag van Remkes. Hij denkt dat de onderhandelingen tussen de vier partijen snel kunnen gaan. "De wil is er om tempo te maken", zei hij. Er wordt aangestuurd op een regeerakkoord op hoofdlijnen, waarbij er meer ruimte komt voor de Tweede Kamer.

De feitelijke formatie gaat ruim zes maanden na de verkiezingen beginnen. Dat het zo lang duurde, kwam onder meer doordat de twee grootste partijen niet tot overeenstemming konden komen.

D66 wilde niet verder met de ChristenUnie, maar koerste op deelname van GroenLinks en PvdA, die alleen samen in een coalitie wilden. Maar VVD en CDA wilden niet samen met twee linkse partijen in een coalitie. Uiteindelijk liet D66 de blokkade van de ChristenUnie los.

Wouter Koolmees zal zijn taken als demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorlopig neerleggen, maar blijft wel aan in die functie. Dat zei partijleider Sigrid Kaag tijdens het debat in de Tweede Kamer. Koolmees zal ook niet terugkeren in een nieuw kabinet.

Snelheid is prioriteit

Remkes en Koolmees zijn nog dinsdagavond langsgegaan bij de voorzitter van de Tweede Kamer om hun opdracht te ontvangen. De nieuwe informateurs gaan dan direct woensdag aan de slag. Ze geven om 11.00 uur een persconferentie. Daarvoor, om 9.30 uur, spreken ze alvast met CDA-leider Wopke Hoekstra, die later op de ochtend bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer moet zijn.

's Middags komen de partijleiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) langs en de nummer twee van de VVD, Sophie Hermans. In de avond is er nog een bijeenkomst met alle fractieleiders en hun secondanten. Ook Rutte is er dan bij. De demissionaire premier ontbrak bij het formatiedebat wegens verplichtingen in het buitenland.

Er was uiteindelijk brede steun voor de aanstelling van Koolmees en Remkes. Naast de vier coalitiepartijen steunden ook PvdA, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga de benoeming. De laatste twee deden dat omdat ze vinden dat er snel een kabinet moet komen.