De vier partijen (VVD, D66, CDA en CU) die gaan praten over het vormen van een nieuw kabinet willen een "beknopt" regeerakkoord opstellen, zegt informateur Johan Remkes bij de presentatie van zijn eindverslag donderdag. Ze hopen dat de fracties van PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en Fractie Den Haan in de beginfase van de coalitieonderhandelingen inhoudelijk willen meewerken of in een latere fase bewindspersonen willen leveren. Jesse Klaver (GL) en Lilianne Ploumen (PvdA) hebben laten weten daar geen gebruik van te willen maken.

Volgens Remkes kan de volgende fase van de kabinetsformatie daarom ook "snel gaan". Twee nieuwe informateurs moeten dit proces gaan begeleiden.

Er ligt een open uitnodiging op tafel van VVD, D66 en CDA naar de andere partijen toe om inbreng te leveren bij "het financieel kader en uitgangspunten voor een nieuwe bestuurscultuur", mee te denken "op thema's of onderdelen" van het beoogde beknopte regeerakkoord en om bewindspersonen te leveren.

De uitnodiging is volgens Remkes "serieus" bedoeld, maar "ik sluit niet uit dat er in the end geen gebruik van wordt gemaakt", aldus de informateur.

Deze week onderzocht Remkes nog de optie tot een extraparlementair kabinet. Hoewel er verschillende variaties van zo'n kabinet de ronde deden, werd woensdag duidelijk dat alleen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers de optie voor het leveren van bewindspersonen steunde. De fracties van PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en Fractie Den Haan "wensten daar geen gebruik van te maken", schrijft Remkes in zijn eindverslag.

Ploumen heeft in een reactie op de conclusies van Remkes laten weten dat er voor haar partij "geen enkele rol is in de vorming van dit kabinet (VVD, D66, CDA en CU, red.). Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen."

Ook Klaver laat via Twitter weten niet van plan te zijn ministers te leveren "aan een rechts kabinet". "Laat ik nogmaals helder zijn: ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes." Beide partijleiders gaan dus niet in op de open uitnodiging.

Volgens Remkes niks mis met relatie tussen Rutte en Kaag

Remkes benadrukte woensdag tijdens zijn presentatie ook dat er "helemaal niks mis is" met de verhoudingen tussen Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Wel zullen er "stevige inhoudelijke onderhandelingen" gevoerd moeten worden.

Net zoals de leiders van VVD, D66 en CDA eerder op de dag lieten weten, zegt Remkes dat de huidige coalitiepartijen "echt een nieuwe start" moeten maken. Dat betekent onder meer dat er een betere scheiding moet komen tussen de verantwoordelijkheden van het kabinet en die van de coalitiefracties in de Tweede Kamer.

Informateur Remkes over doorbraak formatie: 'Tempo is geboden'
44
Informateur Remkes over doorbraak formatie: 'Tempo is geboden'

Alle vier opties tot vormen minderheidskabinet geblokkeerd

De opdracht die Remkes in eerste instantie de afgelopen weken moest uitvoeren, was het onderzoeken van een minderheidskabinet. In het weekend van 18 en 19 september kwamen partijleiders Kaag, Rutte en Wopke Hoekstra (CDA) met hun secondanten naar het landgoed De Zwaluwenberg om daarover met Remkes te praten.

Een ruime week later moest Remkes de conclusie trekken dat er geen minderheidskabinet gevormd kon worden uit deze drie partijen. Kaag vond een combinatie van D66, VVD en CDA, maar ook een combinatie van VVD en D66, "instabiel" en was niet bereid hieraan deel te nemen. Ook Hoekstra voelde niets voor deze laatste samenstelling.

Een combinatie van VVD en CDA hoefde verder niet per definitie te rekenen op de steun van de D66-fractie vanuit de Kamer, waardoor ook Rutte deze combinatie niet zag zitten. De VVD-leider zei op zijn beurt dat hij een combinatie van D66 en CDA niet zal steunen.

Analyse: Waarom Kaag als 'redder in nood' er wel iets voor terug wil
182
Analyse: Waarom Kaag als 'redder in nood' er wel iets voor terug wil