Het is voor veel partijen onduidelijk wat nu precies de bedoeling is van informateur Johan Remkes. Woensdagochtend heeft hij de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en de Fractie Den Haan uitgenodigd om te kijken of zij willen samenwerken, maar het is nog onduidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien.

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft bij aankomst bij het Logement aan het Plein in Den Haag, waar Remkes de fractieleiders heeft uitgenodigd, nog geen idee wat hij binnen te horen krijgt. "Onze inzet is dat Nederland zo snel mogelijk een stabiel meerderheidskabinet krijgt", zegt Klaver. Wat hem betreft is dat met VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en eventueel de ChristenUnie.

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat partijen open moeten staan voor alternatieven. "We kunnen ons niet de luxe veroorloven om in deze fase van de formatie allerlei opties te makkelijk af te schieten", zegt hij. "Ik hoop dat alle partijen bereid zijn om na te denken over onorthodoxe vormen. Dat zegt wel wat, als een orthodoxe partij dat zegt."

Eventuele nieuwe verkiezingen vindt Liane den Haan (oud-50PLUS) niet in het belang van Nederland. "Maar als we er niet uitkomen, dan zit er niets anders op."

VVD-leider Mark Rutte laat bij aankomst de wachtende pers alleen weten dat er later op de dag meer duidelijkheid komt. Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zeggen helemaal niets. De sfeer tussen VVD, D66 en CDA is flink verziekt sinds Remkes concludeerde dat een minderheidscoalitie met een combinatie uit deze drie partijen ook niet mogelijk is.

Remkes onderzoekt bereidheid tot samenwerking

Remkes had dinsdag de negen fractievoorzitters uitgenodigd om "de bereidheid, mogelijkheden en het vormen van constructieve samenwerking" te onderzoeken. Ruim een half jaar na de verkiezingen is er geen zicht meer op een meerderheids- of minderheidskabinet.

Deze partijen hebben in de afgelopen maanden meerdere oproepen van Rutte en Kaag gesteund om te kijken waar er in de Kamer inhoudelijk samengewerkt kan worden om tot een coalitieakkoord te komen.

Daarom onderzoekt Remkes andere vormen van samenwerking, waaronder de extraparlementaire variant. Daarbij treden ook ministers van buiten de coalitie toe tot het kabinet. Wat Remkes precies in gedachte heeft, is niet duidelijk.

We gaan richting de langstdurende kabinetsformatie ooit
97
We gaan richting de langstdurende kabinetsformatie ooit