DEN HAAG - Zeven van de tien werkenden lopen tegen een pensioengat aan. Dat tekort bedraagt in totaal 15 miljard euro. Per persoon komt dat neer op een gat van 3100 euro per jaar. Om dergelijk financiële problemen in de oudedagsvoorziening van burgers aan te pakken, dient Nederland meer oog te krijgen voor particuliere aanvulling op de pensioenen.

Dat was woensdag de kern van de boodschap van voorzitter C. de Swart van het Verbond van Verzekeraars op de Verzekeringsdag van het accountants- en advieskantoor Ernst & Young. Van een pensioengat is sprake als een werknemer na zijn arbeidszame leven minder dan 70 procent van zijn laatstverdiende loon als pensioen krijgt.

Meer mensen gaan gebruikmaken van de AOW, het basispensioen, voor alle burgers van 65 jaar en ouder, terwijl daartegenover steeds minder werkenden staan. Door de toenemende vergrijzing wordt een goede oudedagsvoorziening belangrijker, maar de financiering ervan van de kant van de overheid steeds lastiger, zo stelt De Swart. De overheid moet immers ook de staatsschuld terugdringen.

De collectieve aanvulling, de verplichte pensioenregeling via de werkgever wordt belangrijker. Dat geldt ook voor de individuele aanvulling, de derde pijler in het Nederlandse pensioenstelsel. De Swart spreekt hiermee voor eigen parochie. Verzekeraars verkopen immers lijfrenten, een van de mogelijkheden om een pensioengat de dichten.

Verbond van Verzekeraars

Eerder dit jaar heeft het Verbond van Verzekeraars fel geageerd tegen de plannen van het kabinet-Balkenende om de spaarloonregeling te schrappen. Daaruit betaalden veel werkenden een reserve voor de oude dag. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het spaarloon in een versoberde vorm vooralsnog weten te redden.

Woensdag heeft de commissie-Vermeend de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de pensioenproblemen in Nederland. Deze commissie constateert dat veel burgers niet goed op de hoogte zijn van hun pensioenaanspraken. Het onderzoek werd verricht in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.