DEN HAAG - Vakcentrales en werkgeversorganisaties zijn bereid de lonen volgend jaar slechts beperkt te laten stijgen. De sociale partners zijn het er vrijdag over eens geworden dat de lonen volgend jaar niet meer dan 2,5 procent mogen stijgen. Dat is gelijk aan de geschatte inflatie voor 2003.

Daarnaast blijft wel de ruimte bestaan om aan de CAO-tafel afspraken te maken over een eenmalige extra uitkering bij bedrijven en sectoren die wel goed draaien. "Als werkgevers zijn we bereid akkoord te gaan met een eenmalige extra uitkering, die gerelateerd is aan de prestaties in deze sectoren en bedrijven", aldus voorzitter J. Schraven van VNO-NCW vrijdag.

De sociale partners stellen wel dat hun afspraken vallen of staan met de vraag of het kabinet bereid is concessies te doen op gebieden als spaarloon en de pensioenen. Voorzitter D. Terpstra van de vakcentrale CNV sprak vrijdag van een loonakkoord met de werkgevers dat "voor de poorten van de hel" is weggesleept.

Twee weken geleden liep het overleg tussen kabinet en sociale partners over een meerjarig centraal akkoord vast. De onderhandelingen richten zich nu op een eenjarig akkoord, dat volgende week donderdag tijdens het Najaarsoverleg tot stand moet komen.

FNV-voorman L. de Waal benadrukt dat donderdag resultaten geboekt moeten worden. "Het wordt nog een heel debat met de achterban", waarschuwt hij. "Het moet dan wel over een pakket gaan dat de moeite waard is."

De vakbeweging vraagt extra maatregelen van het kabinet, zodat werknemers er door de loonmatiging niet in koopkracht op achteruit gaan. De bonden willen dat het spaarloon in stand wordt gehouden, de arbeidskorting voor werkenden omhoog gaat, minima een extra steuntje in de rug krijgen en gesubsidieerde arbeid (Melkerbanen) behouden blijft.

Pensioenfondsen

De werkgevers benadrukken dat pensioenfondsen meer tijd moeten krijgen om hun zaakjes op orde te brengen. "De wetgeving moet worden aangepast om de fondsen niet meer afhankelijk te laten zijn van de dagkoersen op de beurs", aldus Schraven.

Ook moet het kabinet over de brug komen met lastverlichting voor ondernemers. Het kabinet heeft eerder al 500 miljoen euro lastenverlichting via de WW-premies toegezegd in ruil voor loonmatiging.

De VNO-NCW-voorzitter noemt het plafond van maximaal 2,5 procent loonstijging een trendbreuk. "Dat is absoluut noodzakelijk voor de economie en werkgelegenheid. Hiermee kunnen onder meer internationale opererende bedrijfssectoren als elektrotechniek, ICT en transport hun concurrentiepositie in het buitenland verbeteren." Hij gaat er dan ook vanuit dat het kabinet "verstandig beleid voert en dit niet laat lopen".