AMSTERDAM - Op het gebied van financiële dienstverlening via het internet loopt Nederlandiets achter bij andere landen. Wel blijkt ons land op de goede weg te zijn,blijkt uit een internationaal onderzoek naar online financiele dienstverleningdoor Cap Gemini Ernst & Young.

De banken breiden de verschillende soortentransacties steeds verder uit. De consument kan via verschillende kanalen eenfinancieel product, bijvoorbeeld een verzekering of spaarrekening, kopen. Omtot een goede keuze te komen, oriënteert de consument zich eerst opeigenschappen, aanbieders en prijs. In 16% van de gevallen gebruikt hijhiervoor het internet, zo blijkt uit onderzoek van Forrester.

Deadviseur/makelaar wordt het meest geraadpleegd. De financiële dienstverleningvia internet is nog steeds een aanvullend kanaal naast de traditioneledistributiekanalen. Het aantal mensen dat internet gebruikt voor financieletransacties stijgt, al zijn de geboden diensten wel voor verbetering vatbaar,

Om tevreden online gebruikers te hebben, dient een financiële dienstverlener teweten wie zijn klanten zijn, wat hun beweegredenen en verwachtingen zijn enwelke normen en waarden zij hanteren.