MAASTRICHT - Mensen met klachten na een whiplashtrauma willen wel werken, maar ze denken dat ze moeilijke situaties in hun werk niet aankunnen. Daarom is het belangrijk hen goed te begeleiden, zodat ze snel weer aan de slag kunnen.

Gezondheidswetenschapper drs. J. van Casteren, verbonden aan de Universiteit Maastricht (UM), trekt deze conclusies uit een onderzoek onder 143 mensen met een whiplashtrauma. De begeleiding van mensen met chronische klachten na een whiplash moet zijn gericht op het vergroten van de eigen effectiviteit. Zij moeten het gevoel krijgen dat zij zelf controle hebben op het (her)krijgen van werk, vindt Van Casteren.

Bovenal is het van belang dat whiplashpatiënten niet te lang verzuimen, want dan wordt de stap om weer aan het werk te gaan te groot. Of hervatting van het werk kans van slagen heeft, hangt af van persoonlijke factoren, maar ook van het bedrijf en het werk. Door met dit alles rekening te houden kan de begeleiding bij arbeidsreïntegratie van whiplashpatiënten op een snelle en effectieve manier verlopen, vindt Van Casteren.

De resultaten van haar onderzoek worden op 4 oktober a.s. gepresenteerd tijdens een congres over whiplash en arbeid in Ede. In Nederland lopen jaarlijks tussen 15.000 en 30.000 mensen een whiplashletsel op. In 1999 stond whiplashletsel op plaats 5 in de top 15 van oorzaken van een WAO-uitkering. De totale kosten op jaarbasis bedragen in Nederland ruim 450 miljoen euro.