UTRECHT - Bij een half miljoen huishoudens in Nederland staat het water aan de lippen. Zij kampen met hardnekkige schulden, van 5000 tot 10.000 euro, waar ze zelf nauwelijks uit kunnen komen. Hulp inroepen is voor de meesten een moeilijke beslissing.

Elk jaar doen 60.000 schuldenaren een beroep op hulpverleners. Meer dan de helft betreft eenoudergezinnen. Eenderde bestaat uit huishoudens met kinderen, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening. De organisatie onderzocht het klantenbestand in zes gemeenten, waaronder Amsterdam.

Bijstandsuitkering

Verder wees het onderzoek uit dat 40 procent van de schuldenaren van allochtone afkomst is. Circa een op de zes is jonger dan 25 jaar. Iets minder dan de helft van de schuldenaren moet rondkomen van een bijstandsuitkering.

Huishoudens die akkoord gaan met hulpverlening moeten aan harde eisen voldoen. Ze kunnen dan niet meer zelf beschikken over het inkomen. Bij dit budgetbeheer moeten schuldenaren soms ook de auto verkopen. Minder telefoneren is vaak ook een verplichting. De schuldsanering duurt drie jaar. Daarna zijn de betrokkenen schuldenvrij.

Overigens maakt 40 procent van de schuldenaren de sanering niet af. Deze groep van ongeveer 25.000 uitvallers vormt niet per definitie een probleem. Dat komt omdat de betrokkenen doorgaans stukken jonger zijn, een lagere schuld hebben en bovendien over meer mogelijkheden beschikken om af te lossen.

In het verleden opereerden de gemeentelijke sociale dienst, de kredietbank en het maatschappelijk werk onafhankelijk van elkaar. Binnen het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening hebben de partijen de laatste tijd het hulpaanbod beter op elkaar afgestemd. Daarbij is ook gedragsverandering van de schuldenaren een punt van aandacht geworden.

Het platform streeft ernaar de komende jaren de problemen beter in kaart te brengen. De instanties willen bewindslieden meer inzicht bieden om haalbare doelstellingen te laten bepalen. "Dat is hard nodig nu de koopkracht daalt. Het aantal mensen met problematische schulden zal de komende tijd verder groeien."