AMSTERDAM - De prijsstijging die consumenten ervaren, wijkt sterk af van de feitelijke ontwikkeling van de consumentenprijsindex. In de beleving van de consument lagen de consumentenprijzen in de eerste helft van 2002 7,3% hoger dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. In werkelijkheid bedroeg de inflatie over die periode 3,6%.

De kloof tussen de prijsperceptie en werkelijkheid is toe te schrijven aan de euro. Ook na januari van dit jaar hebben eurogerelateerde prijsverhogingen plaatsgevonden. De euro-invoering is naar schatting gepaard gegaan met een opwaarts effect op de detailhandelsprijzen van 1,4 procentpunt en van 0,6 procentpunt op de consumentenprijsindex, de maatstaf voor inflatie.

Dit laatste cijfer betekent dat van het inflatiecijfer van 3,6% over de eerste zes maanden van dit jaar, 0,6 procentpunt is toe te schrijven aan de euro.