DEN HAAG - De huren stijgen dit jaar gematigd. Huurders gaan gemiddeld 1,8 procent meer betalen, zo heeft minister Dekker van VROM in een dinsdag verzonden brief aan gemeenten en woningcorporaties geschreven.

De toename van de huren is de laagste in jaren. Vanaf 1995 is de gemiddelde huurstijging niet onder de 2,5 procent uitgekomen. Afgelopen jaar waren Nederlanders 2,9 procent meer kwijt aan de huur, het jaar daarvoor was dat 3,1 procent.

De maximale huurstijging heeft minister Dekker vastgesteld op 2,7 procent. Woningcorporaties mogen de huren voor hun zittende huurders met maar 1,6 procent verhogen. De beperkte huurstijging wordt mede veroorzaakt door een andere rekenmethode.

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een nieuw huurbeleid vanaf medio 2006. Het is de bedoeling dat de huur van ongeveer 600.000 huizen, 20 procent van alle huurwoningen, de komende jaren geleidelijk stijgt. Daarbij zijn de prijzen gebonden aan een maximum van 5,4 procent van de zogenoemde WOZ-waarde (van 1999).

Het nieuwe plan waarborgt dat de verhuurders eerst voldoende huizen moeten bouwen. Het vrijgeven van de huurprijs van 20 procent van de woningen komt daarna aan de orde.