UTRECHT - De hypotheekrenteaftrek kan flink beperkt worden zonder grote gevolgen voor de huizenprijzen op langere termijn. In het economenvakblad ESB schetsen twee economen vrijdag een variant waarbij er alleen aftrek is tegen het tarief van de eerste belastingschijf.

Als gevolg van deze maatregel zouden de huizenprijzen in 2012 ruim 6 procent onder het dan verwachte niveau liggen. Vanaf 2015 zou de huizenprijs gelijk oplopen met de verwachte prijzen zonder dat de overheid ingrijpt.

Het voordeel van de beperking van de renteaftrek is volgens de economen Boelhouwer en De Vries dat alle inkomensgroepen er evenveel van profiteren.

Hypotheekrente

De discussie rond de aftrekbaarheid van de hypotheekrente steekt regelmatig de kop op. Nederland is in Europa het enige land waar een volledige aftrekbaarheid wordt geboden en velen vrezen dat het systeem financieel onhoudbaar zal worden. Ondanks pleidooien van onder meer oppositiepartijen en banken, zegt het kabinet vast te willen houden aan de fiscaal aantrekkelijke aftrekpost.

De economen hebben ook de gevolgen bekeken van de volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Deze variant, waar in de politiek geen voorstanders voor zijn, zou dramatisch uitpakken voor de huizenmarkt. Op korte termijn kan de daling van de huizenprijzen oplopen tot 30 procent. Op langere termijn zijn de gevolgen minder groot.

Huizenmarkt

Boelhouwer en De Vries wijzen erop dat ook het tijdstip van de maatregelen van belang is voor de verwachte gevolgen op de huizenmarkt. In perioden van forse prijsstijgingen kan een beperking van de renteaftrek zonder veel problemen worden doorgevoerd.

Ze betreuren het dat er niet ingegrepen is in de periode 1996-2001 toen de huizenprijzen flink stegen. Met een gemiddelde stijging van 3 procent vormen de komende jaren een veel minder aantrekkelijk decor om tot een forse fiscale stelselwijziging over te gaan, aldus de economen.