DEN HAAG - De inkomens van Nederlandse topondernemers zijn vorig jaar met gemiddeld 1 procent gestegen. De uitbetaalde bonussen aan leden van raden van bestuur daalden 1 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft laten uitvoeren onder een groep van vijftig grote, merendeels beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

Volgens voorzitter Schraven van VNO-NCW blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door Towers Perrin, dat de raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven "buitengewoon verantwoordelijk" hebben gehandeld "in het spanningsveld tussen nationale belangen en internationale ontwikkelingen". Dat nationaal belang is de terughoudende loonontwikkeling in Nederland.

Inkomens

In sommige andere Europese landen en in de Verenigde Staten zijn de inkomens van topondernemers wel fors gestegen. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de VS stegen basissalarissen van topondernemers met 4 tot 9 procent. De sterkste stijging deed zich voor in Duitsland (9 procent).

De basissalarissen van leden van raden van bestuur zijn in Nederland lager dan in het buitenland, aldus VNO-NCW. Dat geldt ook voor de bonussen en lange termijn beloningen.