GRONINGEN - Huishoudens zijn de komende jaren 1,5 tot 3 procent per jaar meer kwijt aan water. De kosten voor drinkwater, riolering en waterzuivering zullen tot 2010 met enkele tientallen euro's stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens de onderzoekers is de stijging deels het gevolg van noodzakelijke investeringen in de riolering, waaronder het wegwerken van achterstallig onderhoud en de aansluiting van het buitengebied op het riool. Ook in de waterinfrastructuur, zoals het leidingstelsel, zijn investeringen nodig waarvan de kosten uiteindelijk zullen worden verhaald op de huishoudens, zei onderzoeker E. Gerritsen donderdag.

Een eenpersoonshuishouden was in 2004 gemiddeld 269 euro kwijt aan drinkwater, riolering en waterzuivering. In 2010 zal het gemiddelde bedrag tussen 294 en 321 euro liggen, hebben de onderzoekers berekend. Een vijfpersoonshuishouden betaalde vorig jaar nog 577 euro. In 2010 is dat gemiddeld 631 tot 689 euro.

Als het voornemen van het kabinet om een waterketenheffing in te voeren doorgaat, zijn huishoudens nog eens tientallen euro's extra kwijt aan water, aldus de onderzoekers. Huishoudens betalen nu nog verschillende bedragen voor drinkwater, riolering en waterzuivering. Onder meer om mensen bewust te maken van de kosten van het waterverbruik wil het kabinet de bestaande heffingen vervangen door één waterketenheffing. De nota zal dan deels uit een vast bedrag bestaan en voor het overige deel afhankelijk zijn van het waterverbruik.

Eerder onderzoek van COELO wees uit dat huishoudens dit jaar gemiddeld 11 euro meer kwijt zijn aan onroerendzaakbelasting (OZB), rioolrecht en reinigingsheffing.