DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën verwacht dat de koopkracht van de middeninkomens volgend jaar zal aantrekken. Hij schrijft dat toe aan de groei van de economie, een lage inflatie en de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting.

Dat blijkt uit een vraaggesprek met de bewindsman in De Telegraaf van donderdag. Daarin laat Zalm verder blijken optimistisch te zijn over het nog uit te brengen advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over een beperking van de duur van de werkloosheidsuitkering.

Ziektekostenpremies

De middeninkomens zijn relatief zwaar getroffen door onder andere de hogere ziektekostenpremies en de zwaardere gemeentelijke belastingen. Zalm verwacht dat die groep in 2006 weer "duidelijk in de plus komt", al kan hij nog niet zeggen met welk percentage de koopkracht zal stijgen.

SER

Uit signalen die hij had opgevangen van de SER lijkt het met de beperking van de WW de goede kant op te gaan. Het kabinet had oorspronkelijk ingezet op een besparing van 400 miljoen euro. Het gaat de regering daarbij vooral om een beperking van de duur van de uitkering om te voorkomen dat werkgevers die voorziening via een achterdeur gebruiken als alternatief voor het afschaffen van de VUT.

Zalm laat doorschemeren dat de besparing wat hem betreft ook op wat langere termijn gestalte kan krijgen. Als de SER in een unaniem advies voor een substantiële verandering in de WW zorgt, "levert dat in de eerste jaren misschien minder besparing op. Maar dat heb ik er graag voor over als we daardoor een andere WW-stelsel krijgen."