AMERSFOORT - De huizen in Nederland zullen voor de gemeentelijke aanslag onroerendzaakbelasting (OZB) gemiddeld 50 procent hoger getaxeerd zijn dan in de vorige waarderingsronde. Dat verwacht een woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De eerste gemeenten hebben afgelopen weken de OZB-aanslagen de deur uitgedaan. De aanslag is gebaseerd op de nieuwe zogenoemde WOZ-waarde van het huis. Peiljaar voor de waardebepaling is 2003.

In de vorige taxatieronde was de huizenmarkt van 1999 het uitgangspunt. Omdat de huizenprijzen tussen 1999 en 2003 "bijzonder fors" zijn gestegen, rekent Eigen Huis op een landelijke stijging van de WOZ-waardering van gemiddeld 50 procent.

Huizenbezitters

De vereniging adviseert huizenbezitters de WOZ-waarde goed te controleren. "De waarde die vermeld staat, moet kloppen met de vrije markt." Een te hoog getaxeerd huis levert hogere belastingaanslagen op. De WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de vaststelling van de OZB en het eigenwoningforfait.

Het effect van de forse waardestijging kan in verscheidene gemeenten extra ingrijpend zijn. Iedere gemeente bepaalt immers zelf haar OZB-tarief.