AMSTERDAM - De Nederlandse inflatie is in januari uitgekomen op 1,5%. De inflatie is vooral te wijten aan hogere energieprijzen. Dit blijkt uit vandaag verschenen consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In december vorig jaar lagen de prijzen nog 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Met 1,5 procent was de inflatie hoger dan in januari 2004. Toen bedroeg de inflatie gemiddeld 1,2 procent.

In vergelijking met eerdere jaren was de inflatie in januari 2005 echter lager. Tussen 1990 en 2003 lag de gemiddelde inflatie steeds op of boven de 2 procent.

De toename van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de hogere tarieven voor gas en elektriciteit. Dit is een direct gevolg van de hoge aardolieprijzen die in de tweede helft van 2004 op de wereldmarkt werden betaald.

Nederlandse consumenten betaalden in januari 2005 voor gas gemiddeld 16,8 procent meer dan een jaar geleden. Voor elektriciteit was de consument 8,5 procent meer kwijt.

Naast de elektriciteitsprijzen zijn de flink gestegen tarieven voor sociale bescherming een factor die de inflatie beïnvloedt. Het gaat hierbij vooral om de tarieven voor kinderopvang.