PARIJS - Nederland staat wat betreft de koopkracht van de burgers op een gedeelde zesde plaats, samen met Denemarken en Oostenrijk. Alleen in Luxemburg, Noorwegen, de Verenigde Staten, Ierland en Zwitserland is de bevolking welvarender.

Dat blijkt uit een ranglijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor 2002. Als maatstaf geldt het bruto binnenlands product per inwoner gecorrigeerd voor prijsverschillen in de afzonderlijke landen.

Het gemiddelde voor alle dertig bij de OESO aangesloten industrielanden is gesteld op 100. Nederland scoort 118. De Luxemburgers hebben met 205 verreweg de meeste koopkracht.