DEN HAAG - De gemeentelijke onroerendezaakbelasting (ozb) gaat dit jaar voor bedrijven opnieuw sterker omhoog dan voor burgers. Gemiddeld stijgt de aanslag voor bedrijven in 2005 met 5 procent tegen 3,6 procent voor burgers. Daarbij bestaan er zeer grote verschillen bij de gemeenten. Zo zadelt het Noord-Hollandse Harenkarspel iedereen op met een lastenstijging van bijna 65 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van de werkgeversorganisatie VNO-NCW onder 175 van de 467 Nederlandse gemeenten. In 2004 bedroeg de lastenstijging voor bedrijven 4,3 procent en voor burgers 4,1 procent, in 2003 respectievelijk 5,8 en 5,5 procent.

De stijging van andere lokale lasten, zoals het rioolrecht, de afvalstoffenheffing, de toeristenbelasting, de leges en het afschaffen van de Zalmsnip is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. VNO-NCW-voorzitter Schraven noemt de lastenstijgingen "verbijsterend in een tijd dat burgers en bedrijven de broekriem moeten aanhalen, iedereen het erover eens is dat loonstijgingen zeer beperkt moeten blijven en het vertrouwen in de economie op een dieptepunt zit".

De lastenstijgingen verschillen niet alleen per gemeente sterk, ook het niveau van de ozb verschilt fors. Voor een bedrijfspand met een woz-waarde van 1,5 miljoen euro moet dit jaar in sommige plaatsen nog geen 3000 euro per jaar worden betaald. terwijl andere gemeenten voor eenzelfde pand meer dan 10.000 euro aan belastingen incasseren.

Het lijkt er volgens het VNO-NCW op dat gemeenten voor de laatste keer hun slag willen slaan. In het regeerakkoord is afgesproken de gemeentelijke belastingvrijheid te beperken. Sommige gemeenten maken er geen geheim van dat ze 2005 gebruiken om de ozb nog één keer flink te verhogen. Hattem maakt op zijn website bekend dat is besloten de geplande belastingverhogingen voor 2005, 2006 en 2007 maar in één keer dit jaar door te voeren.

Naast Harenkarspel hakken de ozb-verhogingen er ook in in gemeenten als Meijel en Hellendoorn (beide 36 procent), Eijsden (33 procent), Heerde (32 procent) en Buren (31 procent). Toch is er ook een groepje plaatsen die hun belastingopbrengst dit jaar zien dalen, zoals Apeldoorn (min 9,1 procent) en Gilze en Rijen (min 7,3 procent).