UTRECHT - Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat zijn of haar financiële situatie in 2004 is verslechterd. Toch bezuinigen steeds minder Nederlanders op hun uitgaven. De rek lijkt eruit te zijn. Huishoudens maken wel meer schulden om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dat komt naar voren uit de Eindejaarsenquête die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met RTL Nieuws. Verder blijkt dat in vergelijking met 2003 de verschillen tussen arm en rijk groter zijn geworden.

Vooral mensen met een laag inkomen vertonen risicovol gedrag: de helft staat vaker of dieper in het rood dan een jaar eerder. Ruim eenderde laat rekeningen liggen en bijna een kwart leent geld.

Dat is volgens het Nibud niet zo gek, want mensen met een laag inkomen hebben vaker te maken gehad met een terugval in inkomen dan mensen uit de hogere salarisgroepen (41 tegen 22 procent). Ook hebben mensen met een laag inkomen minder vaak salarisverhoging gekregen dan de groep boven modaal (15 procent tegen 33 procent).

Over het geheel gezien zijn er meer Nederlanders die er vorig jaar wat inkomen betreft op achteruit zijn gegaan (30 procent), dan mensen die een salarisverhoging hebben gekregen (27 procent).

In 2002 en 2003 vonden nog meer mensen dat zij er op achteruit waren gegaan. Toen zei 45 procent van de ondervraagden te hebben bezuinigd. In 2004 was dat 35 procent. Als bezuinigingsposten worden kleding (11 procent) en de dagelijkse boodschappen (10 procent) het vaakst genoemd.

Dit jaar denkt ruim eenderde (38 procent) er financieel bij in te schieten. Een kwart verwacht juist dat het hem of haar beter zal vergaan.