DEN HAAG - VVD-minister Dekker (Volkshuisvesting) wil in de volgende regeerperiode de hypotheekrenteaftrek ter discussie stellen. "Ik pleit dan wel voor een fundamenteel onderzoek, waarbij de hele woningmarkt wordt betrokken", zei zij maandag in de Volkskrant. "Je moet het heel diepgaand bekijken, je hele systeem tegen het licht houden. Vervolgens moet de politiek het echt op de agenda willen zetten en beslissen of en op welke termijn we veranderingen willen doorvoeren."

Het huidige systeem van hypotheekrenteaftek, waarbij met name huizenbezitters met een hoog inkomen en een hoge hypotheek worden bevoordeeld, staat weliswaar al enige tijd ter discussie, maar tot nu toe komen de critici vooral uit linkse hoek.

Kabinet

Het kabinet wil op voorhand niets veranderen aan de regeling. Het is daarom opmerkelijk dat een prominente VVD'er en minister pleit voor een evaluatie en eventueel een aanpassing van het systeem.

In reactie laten de twee bewindslieden van het ministerie van Financiën, VVD-minister Zalm en CDA-staatssecretaris Wijn, weten een discussie over de hypotheekrenteaftrek helemaal niet aan de orde te vinden. Volgens Zalm stelt zijn partijgenote vast dat er in de volgende kabinetsperiode een discussie kan komen, maar wenst zij die niet.

Aanpassingen

Zalm en Wijn wijzen er, volgens hun woordvoerder, maandag op dat er de laatste jaren al een aantal beperkingen is aangebracht in de hypotheekrenteaftrek, zoals de maximale termijn van 30 jaar en het schrappen van renteaftrek voor consumptieve bestedingen. Over verdere aanpassingen valt met hen niet te praten, stelt de zegsman.