AMSTERDAM - Nederland zal de komende jaren een groot aantal pensioenfondsen verliezen. Momenteel verdwijnen al veel pensioenfondsen als gevolg van verscherpte regelgeving. Als de afname zich in het huidige tempo doorzet, zal binnen vijf jaar de helft van de pensioenfondsen verdwenen zijn.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Economisch Bureau van bankverzekeraar ING vrijdag heeft gepubliceerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel kleine pensioenfondsen opgaan in grotere branchegenoten. Ook sluiten meer ondernemingen zich aan bij bedrijfstakpensioenfondsen.

Kleine pensioenfondsen krijgen het moeilijker, omdat zij steeds scherper in de gaten worden gehouden. De fondsen moeten zich houden een nieuwe regels voor verslaggeving en strengere eisen van de toezichthouder PVK. Ook hebben pensioenbeheerders last van lagere dekkingsgraden en hogere financiële lasten.