ZEIST - Het Najaarsakkoord heeft de loonstijgingen in Nederland niet kunnen bedwingen. Tussen juli 2003 en juli dit jaar hebben werknemers gemiddeld 2,9 procent meer loon gekregen. De toename is vergelijkbaar met de salarisstijging in de twaalf maanden ervoor. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hay Group vrijdag publiceerde.

Volgens de onderzoekers houdt een groot aantal bedrijven zich bij de collectieve loonafspraken aan de nullijn, zoals dat is vastgelegd in het Najaarsakkoord van vorig jaar. Dat de salarissen van werknemers desondanks stijgen, komt doordat zij waar mogelijk periodieke loonsverhogingen krijgen. Ook komen meer mensen met lage functies in aanmerking voor een bonus.

Voor het tweede jaar op rij gingen de salarissen van het personeel op hoge posten minder hard omhoog dan het loon van werknemers op lagere functies. Dat komt onder meer doordat minder vaak hoge bonussen werden uitgekeerd.

Bedrijven rekenen voor 2005 op een collectieve loonsverhoging van 0,8 procent. Als deze collectieve loonstijging uitblijft, zullen ondernemingen hun werknemers extra belonen via periodieken, bonussen en winstdelingen.

De Hay Group komt tot deze conclusies op basis van een onderzoek onder ruim tweehonderd grote en middelgrote ondernemingen. Het rapport heeft betrekking op de salarissen van meer dan 360.000 werknemers. De Hay Group is een adviesbureau dat zich toelegt op beloningen.