DEN HAAG - De Hoge Raad heeft de voorwaarden voor de aftrek van de hypotheekrente aangescherpt. Huiseigenaren die een lening afsluiten voor onderhoud of de verbouwing van hun huis, kunnen voortaan de rente pas aftrekken vanaf het moment dat de uitgaven zijn gedaan. En niet meer, zoals eerder het geval was, op het moment dat de lening werd afgesloten.

Het arrest van het hoogste rechtscollege is met onmiddellijke ingang van kracht. Het ministerie van Financiën wilde duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek bij onderhoud of verbouwing en zette de zaak tot aan de Hoge Raad door.

Bij een andere belastingregel heeft de rechter een ruimer standpunt ingenomen dan het ministerie. Volgens het college maakt het niet uit wanneer van de rekening waarop het geld voor de verbouwing is gestort, geld is gehaald voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto. In de oude situatie schrapte de belastinginspecteur de renteaftrek in dit geval. De Hoge Raad vindt wel dat het geleende geld liquide voorhanden moet zijn voor de verbouwing of het onderhoud.