UTRECHT - Vrijwel iedereen gaat er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Dit blijkt uit berekeningen die het Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting (Nibud ) heeft gemaakt naar aanleiding van de miljoenennota die het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd. Het is het derde achtereenvolgende jaar dat bijna iedereen inlevert, aldus het Nibud.

De lonen en uitkeringen stijgen niet of nauwelijks. Maar de belastingtarieven gaan wel omhoog, de Zalmsnip (eenmalige uitkering van 45 euro die gemeenten uitkeren) wordt afgeschaft en de huursubsidie gaat naar beneden. "De consument zal in 2005 zijn financiën op een rij moeten zetten, anders zal zijn portemonnee sneller leeg zijn dan in 2004", aldus het Nibud.

De enigen die erop vooruitgaan, zijn mensen met een eigen huis die de hypotheek helemaal hebben afgelost. Zij hoeven het eigenwoningforfait niet meer bij hun inkomen op te tellen en betalen daardoor minder belasting.

Het Nibud maakte een aantal berekeningen. Jan Modaal die met twee kinderen in een huurhuis woont (inkomen 29.500 euro) levert 1,1 procent aan koopkracht in. Dan moet hij niet te veel ziektekosten hebben, want anders is het meer.

De anderhalf verdiener met twee kinderen en een gezamenlijk inkomen van 59.000 euro, gaat er 0,7 procent op achteruit. Een alleenstaande WAO'er (inkomen 17.000 euro) ziet de koopkracht met 1,9 procent dalen. Een echtpaar met alleen AOW levert 1,1 procent koopkracht in.

Mensen met veel ziektekosten gaan er in 2005 meer op achteruit dan gezonde personen. Wie in het ziekenfonds zit, krijgt te maken met een no-claimregeling. Wie nooit bij de dokter komt en geen medicijnen nodig heeft, krijgt aan het eind van het jaar 250 euro terug. Hoe vaker mensen gebruik maken van de zorg, hoe minder zij terug krijgen. Als Jan Modaal het hele jaar geen ziektekosten heeft en de hele 250 euro terugkrijgt, gaat hij er iets op vooruit.