BRUSSEL/LUXEMBURG - De inflatie in de twaalf eurolanden is in juni gedaald tot 2,4 procent, in vergelijking met 2,5 procent in de maand mei. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Eurostat in Luxemburg. Een jaar geleden bedroeg de inflatie nog 1,9 procent.

In de 25 EU-lidstaten gezamenlijk bleef de inflatie stabiel op ,4 procent. Juni vorig jaar bedroeg de geldontwaarding nog 1,8 procent. Nederland blijft met een voorlopig geraamd inflatiecijfer over juni van 1,5 procent wel ver onder het Europese gemiddelde. De inflatie is het hoogst in Slowakije, 8,1 procent.

De prijzen van brandstoffen stegen over de hele linie in Europa. Ook de horecasector droeg bij aan prijsstijgingen. De kosten voor kleding en telecommunicatie namen daarentegen af.