DEN HAAG - Zelfstandigen die door de afschaffing van de WAZ, de WAO voor zelfstandigen, onverzekerbaar dreigden te raken, kunnen toch een alternatieve verzekering afsluiten. Dat heeft minister De Geus van Sociale Zaken dinsdag in een nota aan de Tweede Kamer geschreven na overleg met particuliere verzekeraars.

De WAZ wordt per 1 juli afgeschaft. Zelfstandigen kunnen dan particulier een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Mensen met een verhoogd gezondheidsrisico die mogelijk werden geweigerd voor een gewone verzekering, komen nu in aanmerking voor een alternatieve verzekering. Daarvoor geldt een wachttijd van twee jaar. Zij wordt alleen uitgekeerd aan mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Wel geldt dat zelfstandigen zich binnen drie maanden na afschaffing van de WAZ moeten melden. Volgens een bereking van TNO kunnen 75.000 zelfstandigen hinder ondervinden bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Afschaffing

Met de afschaffing van de WAZ bespaart het kabinet 25 miljoen euro in 2005 tot 110 miljoen in 2007. Ondernemers hadden zelf ook aangedrongen op afschaffing. Zij vonden de premies te hoog en de administratieve rompslomp irritant.