AMSTERDAM - Het merendeel van de sociale minima in Nederland betaalt geen woonlasten. De Nederlanders betalen hier gemiddeld 659 euro voor, maar de onroerendezaakbelasting en het riool- en reinigingsrecht wordt door bijna elke gemeente grotendeels of geheel kwijtgescholden voor de minima. Dat schrijft De Telegraaf. De gemeente Boskoop is de enige die een uitzondering maakt.

De krant baseert zich op de studie 'Atlas van de lokale lasten 2004', die is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Dat is een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. In acht Nederlandse gemeenten bedragen de lasten voor de sociale minima meer dan honderd euro, zo blijkt uit de studie. In de overige gemeenten krijgen zij er, mede door het ontvangen van de zogeheten Zalmsnip, juist 29 euro uitgekeerd.

Een van de onderzoekers komt tot de conclusie dat het aanvaarden van betaald werk voor deze groep mensen onaantrekkelijk is, omdat iemand die een baan heeft wél alle lokale lasten moet betalen.