VOORBURG - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,8 procent gegroeid. Dat blijkt uit de eerste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst sinds eind 2002 dat het bruto binnenlandse product (bbp) hoger is dan een jaar eerder. De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal van dit jaar verder teruggelopen.

Ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003 was er sprake van een lichte groei (0,4 procent). Het is het tweede achtereenvolgende kwartaal dat de economie iets aantrekt.

Het CBS schrijft de groei van het bbp (het totaal van geproduceerde goederen en geleverde diensten) vooral toe aan een toename van de uitvoer en de investeringen. Huishoudens besteedden het eerste kwartaal minder dan in de vergelijkbare periode in 2003.

Maar de daling van de consumptie was met 0,3 procent minder groot dan in voorgaande kwartalen. Dat komt voor een deel doordat mensen meer eigen bijdragen in de zorg betaalden. Vooral aan duurzame goederen, zoals meubelen, gaven zij minder uit.