TIEL - Het aantal verzoeken om informatie over leen- en aflosgedrag bij het Bureau Krediet Registratie is vorig jaar flink toegenomen. Er werden bijna 15,5 miljoen inlichtingen verstrekt aan financiële dienstverleners en enkele aanbieders van mobiele telefonie, 11,5 procent meer dan in 2002, zo blijkt uit het dinsdag verschenen jaarverslag.

Het aantal geregistreerden nam toe van 8,1 miljoen naar 8,4 miljoen. Vorig jaar vroegen ook aanzienlijk meer consumenten om inzage van hun eigen gegevens. Hun aantal steeg met 28 procent naar .000. Consumenten kunnen via de banken opvragen wat er over hen is vastgelegd in Tiel, na legitinmatie en betaling van 4,50 euro. Het BKR heeft geen specifieke verklaringen voor de forse stijging van het aantal verzoeken om informatie.