AMSTERDAM - De collectieve mogelijkheden om fiscaal vriendelijk voor de 65ste verjaardag te stoppen met werken worden afgeschaft. Door het uitblijven van een akkoord tussen de sociale partners over een nieuwe vut- prepensioen- en levensloopregeling, zet het kabinet de eigen plannen door. Dat staat volgens de Volkskrant in een brief die het kabinet maandag naar de Tweede Kamer stuurt.

Wie eerder met pensioen wil, kan dat vanaf zijn 63ste, maar moet daar wel zelf voor sparen. Dit zogeheten levensloopverlof kan zowel tussentijds als voorafgaand aan het pensioen worden opgenomen. Werknemers die het verlof eerder opnemen moeten tot hun 65ste doorwerken. De meeste concessies die het kabinet heeft gedaan in het overleg met de sociale partners komen daarmee te vervallen.

Werkgevers en werknemers hadden tot 1 mei om samen tot een akkoord te komen, maar zij slaagden daar niet in. Vijf van zes betrokken partijen zijn het met elkaar eens, maar werkgeversorganisatie VNO-NCW kan zich niet vinden in hun standpunt: stoppen met werken op 60,5 jaar.

De vakbeweging heeft al laten weten indien het kabinet de eigen plannen doorzet, zij zich niet zal houden aan de vorig jaar afgesproken loonmatiging in 2005. De afspraken daarover in het najaarsakkoord waren gekoppeld aan het totstandkomen van een akkoord over een nieuwe vut-, prepensioen- en levensloopregeling. Nu dat akkoord er niet is, voelt de vakbeweging zich niet gehouden aan de afspraak geen loonsverhoging te eisen volgend jaar.