AMSTERDAM - Voor ongeveer eenderde van de huurwoningen zal de huurprijs per 1 juli meer stijgen dan 2,9 procent. Een groot aantal woningcorporaties legt de oproep van minister Dekker van Volkshuisvesting terughoudend te zijn met huurverhogingen naast zich neer, zo blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Woonbond.

De minister en de koepelorganisatie van de verhuurders, Aedes, hebben in maart afgesproken de huurverhogingen voor 2004 te beperken tot gemiddeld 2,9 procent per jaar. Uit de steekproef blijkt dat de huren per 1 juli gemiddeld met 2,93 procent stijgen, maar er zijn in het hele land een flink aantal uitschieters. De provincie Flevoland voert deze ranglijst aan met een gemiddelde stijging van 3,17 procent.

Volgens de vereniging van woningcorporaties Aedes houden de verhuurders zich aan de afspraken, die gemaakt zijn met minister Dekker. Het ging daarbij om een 'gemiddelde' huurverhoging, zo benadrukt de vereniging. Bijvoorbeeld meer nieuwe, duurdere huurhuizen in het bestand kunnen er echter voor zorgen dat de huurprijs iets meer dan die 2,9 procent omhoog gaat. Corporaties staan daarbij volgens Aedes op grond van de gemaakte afspraken "volledig in hun recht".

Van alle 2,4 miljoen huurwoningen van de woningcorporaties zal voor 800.000 de huur verder stijgen. Van Genugten van de woonbond zegt "furieus" te zijn, te meer omdat de afspraak voor gemiddeld ,9 procent huurverhoging hem eigenlijk te ver ging. "En daar houden ze zich nu niet eens aan." De bond heeft de resultaten van de steekproef naar de Tweede Kamer gestuurd, die woensdag bij elkaar komt over het huurbeleid.

Naar aanleiding van de steekproef heeft de organisatie ook een 'gouden lijst' gemaakt van corporaties, die een huurverhoging van ,2 procent of minder vragen. Hier prijken tien woningcorporaties op. In de provincie Drenthe stijgen de huren dit jaar met gemiddeld ,6 procent het minst. Voor de provincies Gelderland en Overijssel zijn geen cijfers bekend.