DEN HAAG - De commissie gelijke behandeling heeft drie werkgevers op de vingers getikt, omdat hun pensioenfondsen vrouwen niet gelijk behandelen. Drie werkneemsters, alle tweeverdieners, hadden bezwaar gemaakt tegen de zogeheten kostwinnersfranchise.

Deze franchise is uit de tijd en de commissie gelijke behandeling wil dat pensioenfondsen ophouden met "verboden onderscheid op grond van geslacht." Door de kostwinnersfranchise worden de pensioenen van tweeverdieners tweemaal verminderd met een bedrag dat gebaseerd is op een AOW-uitkering van 100 procent.

Tweeverdieners ontvangen twee keer een AOW-uitkering van 50 procent.