DEN HAAG - De 40.000 werknemers die de dupe dreigden teworden van de versobering van de pc-privé-regeling worden tochontzien. Staatssecretaris Wijn (Financiën) zegde de Tweede Kamerwoensdag toe dat de werknemers die voor 1 januari 2004 een computermet fiscale steun hebben aangeschaft, onder de oude regels blijvenvallen.

Tot dit jaar kon er een computer aangeschaft worden tot eenmaximaal bedrag van 2269 euro, sinds 1 januari is dat teruggebrachttot 1415 euro. In de Kamer bestond de vrees dat werknemers metnaheffingen worden geconfronteerd als ze in 2002 of 2003 eencomputer hebben aangeschaft en de terugbetaling over meerdere jarenhebben uitgesmeerd.

Versobering

De versobering van de pc-privé-regeling is er eind vorig jaar, tijdens de behandeling van het belastingplan 2004, onder druk van de Kamer gekomen. In ruil daarvoor kon de fiscale regeling voor het kerstpakket terugkeren en een tegemoetkoming aan onder meer jonggehandicapten. De Kamer heeft toen niet gedacht aan de consequenties voor bestaande gevallen.

Wijn vond aanvankelijk dat werkgevers en werknemers zelf in contracten een oplossing moesten vinden. Hij wees er woensdag bovendien op dat het vaker voorkomt dat fiscale wijzigingen van invloed zijn op langlopende afspraken.

'Bedrijfsongeval'

Desondanks stelde hij samen met de Kamer vast dat het onvoorziene effect van de verlaagde pc-privé-regeling "een bedrijfsongeval" is. De nu aangekondigde overgangsregeling wordt gefinancierd door de voor de komende jaren geplande verhoging van het pc-privébedrag te schrappen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden over de tegemoetkoming van Wijn.