DEN HAAG - Het omstreden plan om mensen die vervroegd met pensioen gaan in een keer belasting te laten betalen voor de hele VUT-periode, gaat niet door. "De heffing ineens is van tafel", stelde staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken woensdag in het Radio 1 Journaal.

Op deze manier komt het kabinet de sociale partners tegemoet die toch al grote moeite hadden met het plan. Rutte kon nog niet zeggen op welke wijze hij de belasting gaat innen, nu de heffing ineens van de baan is.

Minister De Geus van Sociale Zaken kondigde in oktober al aan dat de fiscale 'voorheffing' voor werknemers die met de VUT gaan, van tafel zou kunnen gaan. Hij zei toen ook al geld achter de hand te hebben voor een goede overgangsregeling naar een nieuw stelsel voor vroegpension en voor een uitgebreidere levensloopregeling dan het kabinet eerder voorstelde.

Rutte zei woensdag in die levensloopregeling ook mogelijkheden te willen opnemen voor werknemers om op 62-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Wel wil hij vasthouden aan het schrappen van de fiscale aftrekbaarheid van VUT- en prepensioenpremies. Dit levert de schatkist ruim 1 miljard euro op.

Volgende maand moet er een akkoord liggen tussen het kabinet en de sociale partners over een overgangsregeling naar een nieuw stelsel van vroegpensioen.