DEN HAAG - De huren gaan dit jaar iets minder sterk omhoog dan was verwacht. Ze stijgen per 1 juli met gemiddeld 2,9 procent en niet met iets meer dan 3 procent. De ontvangers van huursubsidie worden ontzien. Dit is de uitkomst van overleg, dinsdag, tussen minister Dekker van Volkshuisvesting, verhuurders en huurders.

De Woonbond, die de huurders vertegenwoordigde, wijst het akkoord af, maar kan het niet tegenhouden. Voorzitter Van Veen reageerde zeer teleurgesteld en sprak van een “heel mager verhaal”.

De ontvangers van huursubsidie, die dit jaar door bezuinigingen op VROM maandelijks 12 euro worden gekort, worden minder hard getroffen. De jaarlijkse huurverhoging blijft voor hen beperkt tot ,8 procent. Minister Dekker verhoogt de normhuur, het deel van de huur dat de huursubsidieontvanger zelf betaalt, met dat percentage. Dat kost haar geld. Daarvoor moest ze toestemming hebben van collega Zalm van Financiën. Aanvankelijk werkte die niet mee, maar op de valreep ging die akkoord.

De verhuurders dragen daarnaast eenmalig 30 miljoen euro bij om de pijn voor de ontvangers van huursubsidie te verzachten. Van Veen was niet onder de indruk van dit gebaar “omdat de verhuurders dit gecompenseerd willen zien vanaf 2005 door een ruimer huurbeleid.”