ZALTBOMMEL - Een grote groep gepensioneerden van Campina sleept het pensioenfonds van de zuivelonderneming voor de rechter. Ze eisen dat het fonds de bezuiniging op hun uitkering die voor de komende jaren is opgelegd wordt teruggedraaid.

Dat heeft de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) maandag gezegd. De gepensioneerden moeten tot en met 2008 jaarlijks een deel van hun verhoging van hun pensioenuitkering inleveren. Het gaat om 1,2 procentpunt van de jaarlijkse verhoging (indexatie). Het pensioenfonds heeft de korting ingevoerd om het pensioenvermogen na een moeilijke periode weer op peil te brengen.

Zonder overleg

De korting op de indexatie is volgens de groep zonder overleg en tegen de zin van de oud-medewerkers afgesproken. De VGC zegt 1800 leden te hebben. In totaal hebben circa 6000 mensen een pensioen van het fonds van Campina.

Veel pensioenfondsen in Nederland raakten de afgelopen twee jaar door dalende aandelenkoersen in problemen omdat het vermogen sterk afnam. Met de pensioentoezichthouder PVK zijn afspraken gemaakt om de buffers weer op peil te brengen. Dat gebeurt in veel gevallen door de premies voor de werkenden op te schroeven, maar ook door de uitkeringen voor de gepensioneerden te korten.

Volgens de gepensioneerden zijn bij Campina de afspraken over extra premies en minder indexatie gemaakt zonder de oud-werknemers daar in te betrekken. De belangrijkste onderhandelingen zijn met de vakbonden gevoerd, maar die vertegenwoordigen volgens de VGC alleen de werknemers. “De bonden zullen nooit voor ons pleiten als het ten koste gaat van hun leden, de werknemers”, stelt B. Reusken, voorman van de gepensioneerden.

Piepklein succes

De maatregelen zijn eind 2003 ondanks protest van de VGC ingevoerd. “Pas begin dit jaar is er serieus met de vertegenwoordigers van de gepensioneerden gepraat via de deelnemersraad van het pensioenfonds.” Dat leverde wel een klein succes op. De aanvankelijke korting zou 1,5 procentpunt bedragen, dat is uiteindelijk op 1,2 uitgekomen. Toch stappen de gepensioneerden nu naar de rechter. “We hebben recht op een waardevast pensioen”, aldus Reusken.

Bij Campina zijn bovendien in de jaren '90 door het goede beursklimaat miljoenen naar het concern teruggesluisd. Volgens de VGC heeft de onderneming 180 miljoen euro uit het fonds ontvangen.

Garantie

Daarbij is wel de belofte gedaan dat de gepensioneerden in moeilijke tijden altijd konden rekenen op het fonds, zo stelt de voorzitter van de oud-Campinamedewerkers. Volgens hen zou Campina garant staan voor eventuele tegenvallers.

De VGC vindt dat het pensioenfonds op dit moment genoeg vermogen heeft om de pensioenen te indexeren. De verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen ligt volgens de vereniging op dit moment rond de 112, boven het minimum van 105 dat de PVK voorschrijft. In de regels van het fonds staat dat bij genoeg vermogen de pensioenen worden geïndexeerd. Dat was tot dit jaar gebruikelijk.

Campina en het pensioenfonds van de onderneming waren maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.