AMSTERDAM - Het aantal inwoners in Nederland dat niet verzekerd is tegen ziektekosten stijgt. Afgelopen jaar is de grens van 300.000 personen gepasseerd. Vijftien jaar geleden ging het nog om een groep van 50.000 mannen en vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het opinieblad Elsevier.

Vooral de algemene ziekenhuizen in de grote steden, streekziekenhuizen en academische centra worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen die niet verzekerd zijn. De meeste onverzekerden zijn buitenlanders die illegaal in Nederland verblijven, daklozen, zwervers en verslaafden. Maar er zijn ook zelfstandigen die vergeten zijn hun premies te betalen, rijke mensen die denken dat ze de medische zorg uit eigen zak kunnen betalen en 'free riders'; mensen die bewust geen premie betalen, omdat ze weten dat ze toch wel worden geholpen.

Medische zorg wordt nooit geweigerd. Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam worden iedere dag tien bedden door patiënten bezet die niet zijn verzekerd. Dat leverde vorig jaar een extra kostenpost op van 3,4 miljoen euro.