DEN HAAG - Bijna de helft van de Nederlanders is pessimistisch over het voortbestaan van het ouderdomspensioen AOW. 46 procent denkt dat in de komende tien tot vijftien jaar de uitkering naar beneden gaat. Opvallend is dat jongeren veel negatiever zijn dan ouderen. Bij de leeftijd 25-34 jaar denkt bijna driekwart van de ondervraagden dat de AOW-uitkering fors daalt.

De cijfers staan in Demos, een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), die dinsdag is verschenen. “Achter de gemiddelde mening van ‘de Nederlander’ gaat veel spanning tussen de generaties schuil”, aldus de onderzoekers H. van Dalen en K. Henkens.