DEN HAAG - De mogelijkheden voor pensioenfondsen om hun geld in de komende jaren goed te beleggen lijken niet rooskleurig. Dat concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport, dat dinsdag is gepubliceerd.

De ontwikkelde landen krijgen te maken met vergrijzing en ze proberen nu tegelijkertijd meer te sparen voor de pensioenen. Het spaaroverschot, of wel het verschil tussen de spaargelden en het geld dat nodig is voor investeringen, zal in de ontwikkelde landen tot het jaar 2010 toenemen. Na 2010 lijkt dit spaaroverschot weer af te nemen. Het is twijfelachtig of die spaargelden kunnen worden belegd in opkomende landen, waar de vergrijzing nog geen probleem is.

Beleggen in arme Zuiden

De onderzoekers stellen dat men niet te licht mag denken dat het rijke Noorden op grote schaal pensioengelden zal gaan beleggen in het arme Zuiden. De pensioenfondsen deinzen niet alleen terug voor het risico van wisselkoersen, maar ook voor onzekerheid over politieke ontwikkelingen en ze zijn vaak slecht op de hoogte van juridische regelingen.

Lage rente

Bovendien is de neiging om te sparen in snel groeiende ontwikkelingslanden vaak hoog. Ze zullen dus het extra kapitaal uit het Noorden niet hard nodig hebben. Het kapitaal zal dan ook gaan stromen tussen de ontwikkelde landen onderling. Er is daar dan veel geld voorhanden met als gevolg een lage rente.