CNV waarschuwt voor verdwijnen nabestaandenpensioen

UTRECHT - Het nabestaandenpensioen dreigt in de vergetelheid te raken, zo vreest het CNV. Volgens de christelijke vakcentrale dreigen veel weduwen en weduwnaren onverwacht uitgesloten te worden van de oudedagsvoorziening van hun overleden partner door onoplettendheid en gebrek aan duidelijke informatie.

Uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het CNV blijkt dat bij vijf van de elf grotere pensioenfondsen in Nederland deelnemers actief moeten aangeven of ze nog in aanmerking willen komen voor het nabestaandenpensioen. Daarbij gaat het om de bedrijfstakpensioenfondsen PGGM (zorg), Bouwnijverheid en Metalektro en de oudedagsvoorziening bij de bedrijven Philips en Unilever. “Dat vinden wij de omgekeerde wereld. De meeste mensen realiseren zich onvoldoende wat de consequenties zijn als een van de partners overlijdt”, aldus secretaris E. Slootweg van de CNV-werkgroep pensioenen. Het is volgens hem beter als mensen pas in actie hoeven te komen als ze geen behoefte hebben aan een nabestaandenpensioen. Ook moeten beide partners betrokken worden bij dit soort beslissingen.

Een wetswijziging in 2002 maakt het voor werknemers mogelijk hun nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. “Dat is op zich een prima zaak, omdat in steeds meer gezinnen sprake is van twee verdieners in plaats van het oude kostwinnersmodel.” Volgens het CNV kent echter slechts eenvijfde van de huishoudens twee gelijkwaardige kostwinners.

In veel gevallen is volgens de vakcentrale de vrouw nog financieel afhankelijk van de man. Bij de meest voorkomende gezinshuishoudens, anderhalfverdieners, bouwt volgens het CNV ook altijd een van de partners onvoldoende pensioen op om er op zijn oude dag zelfstandig van rond te komen.

Het CNV gaat bij de pensioenbesturen meer aandacht vragen voor de nabestaanden. Het feit dat de vakcentrale zelf in het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen zit, betekent volgens Slootweg niet dat het CNV de afgelopen jaren heeft zitten slapen. “Het geeft alleen maar aan hoe moeilijk het is om de gevolgen van dit soort wetswijzigingen te overzien.”

De FNV stelt dat ook de informatievoorziening over het nabestaandenpensioen beter kan. “Maar het is natuurlijk iets waar wij zelf bij zijn om aandacht voor vragen in het bestuursoverleg van de fondsen, net als het CNV daar ook bijzit”, aldus een woordvoerster van de FNV.

Tip de redactie