DEN HAAG - De onbelaste kilometervergoeding die bedrijven aan hun personeel mogen geven zal volgend jaar niet 17 maar 18 cent bedragen. De coalitiefracties in de Tweede Kamer hebben hierover een akkoord bereikt. D66-kamerlid Giskes zegt hiervoor steun te hebben gekregen van CDA en VVD. Die zullen woensdag bij de behandeling van het belastingplan 2004 een amendement van deze strekking steunen.

Volgens het belastingplan zou de kilometervergoeding volgend jaar worden verlaagd van 28 naar 17 cent, maar daar zou tegenover staan dat het woon-werkverkeer voortaan ook als zakelijk verkeer worden beschouwd. Bedrijven mogen hun werknemers dus daarvoor ook een kilometervergoeding geven.

De verhoging van 17 naar 18 cent per kilometer die de coalitiefracties willen, kost 100 miljoen euro. De drie regeringspartijen vinden dat bedrag door de fiscale bijtelling voor lease-auto's vast te stellen op 22 procent. Op dit moment moeten leaserijders nog 25 procent van de cataloguswaarde van hun voertuig bij hun belastbaar inkomen optellen. Het kabinet had daar vanaf 1 januari 20 procent van willen maken.