VOORBURG - Dat Nederland twee jaar van strikte loonmatiging tegemoet gaat, betekent niet automatisch dat consumenten zuinig aan zullen doen. Nederlanders kunnen de consumptie op peil houden door hun spaargeld aan te spreken, aldus maandag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS wijst hierbij op het consumptiegedrag van Nederlanders ten tijde van de loonmatiging begin jaren tachtig. Toen groeide de omvang van de consumptie, terwijl de lonen in Nederland achterbleven bij de prijsstijgingen.

De salarisachterstand was het gevolg van het Akoord van Wassenaar uit 1982, waarin werd afgesproken de loonkosten twee jaar lang te beteugelen om de kwakkelende economie vlot te trekken. Ondanks deze ingreep van sociale partners steeg de consumptie het jaar daarop met 1 procent en in 1984 met 1,7 procent. Dat kwam doordat consumenten hun salaris aanvulden met geld van de spaarrekening.

Het CBS sluit niet uit dat dat de komende twee jaar weer gebeurt. Net als in de aanloop naar het Akkoord van Wassenaar hebben consumenten ook de afgelopen jaren stevig gespaard. In de eerste helft van dit jaar is er 3,3 miljard euro meer gespaard dan in dezelfde periode in 2002.

Nederlanders hebben hun spaarrekening sinds begin 2001 hoofdzakelijk aangevuld om een buffer aan te leggen voor economisch moeilijke jaren. Dat geld kan de komende twee jaar goed van pas komen. In najaarsakkoord hebben het kabinet en de vakbonden vastgelegd dat de lonen het komend jaar in nieuwe CAO's niet en in nauwelijks zullen stijgen.