AMSTERDAM - Bijna eenderde van de Amsterdamse jongeren onder de 18 jaar groeit op in een minimumhuishouden. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Amsterdamse Armoedemonitor over 2002. Het gaat om meer dan 39.000 jongeren. Van hen is 84 procent allochtoon.

Meer dan 17 procent van alle Amsterdamse huishoudens moet het doen met een minimuminkomen. Dat is ten opzichte van 2001 een daling van 2 procent. De gemeente meldde dat vooral de megabanenmarkt zijn steentje heeft bijgedragen aan deze daling.

Uit de cijfers blijkt dat een op de tien minimumhuishoudens schulden heeft. Het aantal Amsterdammers dat zich met schulden bij de schuldbureaus meldt neemt fors toe. Minima kunnen aanspraak maken op bijzondere bijstand als ze in financiële problemen zitten. Een beroep hierop moet telkens individueel worden ingediend en wordt per geval bekeken.

Wethouder R. Oudkerk (onder meer Grote Stedenbeleid) meldde dat het college van Burgemeester en Wethouders de formulierenbrigade in over de hele stad wil uitbreiden. Deze brigade helpt in samenwerking met de stadsdelen mensen door de papieren rompslomp. En dat is nodig omdat het gaat om een groep Amsterdammers die vaak toch al moeite heeft met formulieren, aldus Oudkerk.

Het Rijk bezuinigt volgend jaar bijna 20 miljoen euro op het armoedebeleid van Amsterdam. De gemeente denkt dat door een bijdrage van 10 miljoen euro uit de gemeentebegroting en door scherper inkopen het armoedebeleid in grote lijnen in stand kan blijven.