DIEMEN - De algemene kas van de ziekenfondsen laat naar verwachting in 2003 een overschot zien. Toch is de uitvoering van de Ziekenfondswet 100 miljoen euro duurder dan het kabinet in de Rijksbegroting had voorzien. De lasten voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ), waarvan onder meer hulpmiddelen worden betaald, vallen 600 miljoen euro hoger uit dan voorzien.

Dat staat in het rapport Lasten en financiering Ziekenfondswet en AWBZ 2003 dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) naar verwachting donderdag zal vaststellen.

Het CVZ verwacht voor de Ziekenfondswet eind 2003 een overschot in de kas van ongeveer 1,4 miljard euro. Voor de AWBZ wordt ook een positief exploitatiesaldo verwacht: 788 miljoen euro. Maar er stond nog een negatief saldo over 2002, waardoor er eind dit jaar nog steeds een tekort van 4,3 miljard euro in de AWBZ-kas bestaat.

De lasten van de Ziekenfondswet stijgen in 2003 met 0,7 miljard, miljoen euro meer dan voorzien, tot 16,5 miljard euro, zo voorspelt het CVZ. Dit komt mede door meer uitgaven voor de ziekenhuisverpleging. De kosten van de AWBZ stijgen in 2003 met 1,6 miljard tot 20,2 miljard. Belangrijkste hoger uitgevallen kostenposten hier waren onder meer verpleging, verzorging en ouderen.

Dat de lastenramingen hoger uitvallen dan het kabinet in haar Rijksbegroting over 2004 heeft voorzien, komt omdat het CVZ over recente cijfers beschikt over het eerste half jaar van 2003. Het kabinet had bij het opstellen van de begroting daar nog geen inzicht in.