AMSTERDAM - Het bruto-uurloon is in 2002 gemiddeld met 4,5 procent gestegen. Het gaat hier om de lonen voor werknemers in de marktsector en bij de overheid. Daarmee is een eind gekomen aan een lange periode van jaarlijks oplopende loonstijgingen (1994-2002).

Dit blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar arbeidsvoorwaarden in 2002. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft dit vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdeeld over sectoren steeg het loon het sterkst in de gezondheids- en welzijnszorg. In de horeca en openbaar bestuur stegen de lonen het minst.

De topinkomens stegen in 2002 met 6,2 procent. Een jaar eerder was dat 7,7 procent. Het aantal werknemers met een extra uitkering, én de uitkering zelf, is in vergelijking met 2001 toegenomen.