DEN HAAG - De schade die de dijkdoorbraak in Wilnis heeft aangericht wordt niet gedekt door de verzekering. Dat staat in de polisvoorwaarden van de opstal- en inboedelverzekeringen, zo heeft een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars dinsdag gezegd.

De gevolgen van dijkdoorbraken zijn niet te verzekeren, aldus het Verbond. De schades kunnen zo gigantisch zijn dat een verzekeringsmaatschappij haar toezegging niet zou kunnen nakomen, zo lichtte de zegsman toe. Schade veroorzaakt door regen is daarentegen wel te verzekeren.

In 1995 heeft het Verbond van Verzekeraars met de overheid overeenstemming bereikt over het oprichten van een fonds dat waterschades na dijkdoorbraken wel zou moeten dekken. "Maar dat heeft de Raad van State tegengehouden. Grootschalige rampen vallen niet onder publiek-private samenwerking, maar zijn het domein van de overheid", aldus het verbond.

Volgens de woordvoerder zouden gedupeerden in Wilnis wellicht een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS). Het is echter de minister van Binnenlandse Zaken die bepaalt of dat mogelijk is.