DEN HAAG - Minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst sluit niet uit dat de ziekenfondspremie in 2004 verhoogd wordt. De ziekenfondsen hebben in juli gezegd geen tussentijdse premieverhogingen toe te staan maar op 1 januari 2004 de premie te verhogen. Zij doen dit omdat de kosten van medicijnen dit jaar niet zijn gedaald.

De rechter oordeelde onlangs dat apothekers niet gedwongen kunnen worden de goedkoopste medicijnen in te kopen. Apothekers zouden op deze manier minder omzetten en wellicht personeel moeten ontslaan. Hoogervorst weet niet of de premie zal dalen wanneer apothekers uitsluitend de goedkoopste medicijnen zullen verstrekken.

Ziekenfondsen zijn niet verplicht apothekers te dwingen tot het leveren van de goedkoopste medicijnen. “Wat het effect zal zijn voor de hoogte van de ziekenfondspremie is dan ook niet aan te geven” aldus de minister.