DIEMEN - De wasserette keert terug in Nederland. Veel tweeverdieners koesteren hun schaarse vrije tijd en doen daarom liever de was elders. Daardoor zit er weer groei in de wassalonbranche, die haar bloeitijd in de jaren 1970-1985 kende. Er waren toen bijna vijfhonderd salons in Nederland. Midden jaren negentig was daarvan nog maar de helft over. Intussen is er sprake van een gestage groei: het aantal is terug op driehonderd.

Volgens Frits Sauvé van Electrolux, die met een geschat marktaandeel van 30 procent in professionele wasapparatuur in Nederland marktleider is, zet de twee jaar geleden ingezette groei door. Electrolux heeft per jaar tien tot vijftien nieuwe wasseretteklanten. Vooral allochtone ondernemers worden in de branche actief. Zij zijn vaak zelf aanwezig in de salon. Eerder ging de ontwikkeling in de richting van onbemande wasserettes.

De wasserette gaat ook met zijn tijd mee. Vroeger kon de klant, terwijl de wasmachine draaide, zijn tijd doorbrengen met tijdschriften uit de leesmap. Tegenwoordig is er de tv of fitnessapparatuur. In Hamburg is er al een Wasbar, waar je tijdens het wassen een pilsje kunt pakken. De wasserette wordt volgens Sauvé zo meer dan ooit een sociale ontmoetingsplaats, waar zelfs liefdes ontluiken.

Amsterdam is goed voor een derde van het totaal aantal wasserettes in Nederland. Werknemers van sommige bedrijven kunnen hun was zelfs bij hun baas inleveren, die zorgt dat de spullen schoon terugkomen.