AMSTERDAM - Nederland heeft te kampen met een gebrek aan eurocenten. Officieel zijn er eenmiljard één- en twee eurocentstukken in omloop, maar winkeliers klagen overlege kassalades. Bij De Nederlandsche Bank slinkt de voorraad sneller danverwacht, aldus de Volkskrant.

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft de Nederlandse Munt begindit jaar 67 miljoen eurocenten bijgeslagen. Met name de middenstand klaagt overeen tekort. Bij MKB Nederland en de Raad voor de Detailhandel is echter nietsvan deze geluiden bekend.

De Nederlandsche Bank zegt zich niet voor te kunnen stellen dat er te weinigmunten zijn. In de eurozone zijn er ongeveer 8,4 miljard eurocenten en 6,8miljard munten van twee eurocent in omloop. Dat is tezamen ongeveer eenderdevan de totale hoeveelheid munten.